PLAN REORGANIZARE RADEF

ANUNT vanzare imobil si teren Sos Straulesti 3-5 Bucuresti!

Vanzare Imobil Bacau - Vanzare Imobil Timis

Declaraţia de aderare la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Anunt licitatie 17 apr 2024 - inchirieri Bucuresti, Azuga, Orsova, Slatina, Alba Iulia

Anunţ achiziţie publică – servicii de consultanţă juridică


Anunţ achiziţie publică – servicii de consultanţă juridică (Cod CPV: 79111000-5 – Servicii de consultanţă juridică)
Data publicării anuntului:
30.06.2016
Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor “RomaniaFilm”, cu sediul in București, B-dul Ghe. Magheru, nr. 12-14, sector 1, si adresa de corespondenta in sos. Straulesti nr.3-5, sector 1, persoana juridica romana infiintata in baza art. 5 din Legea nr. 15/1990, prin H.G. nr. 530/1991, inmatriculata la O.R.C.B. sub nr. J40/10995/1991, cod fiscal RO 2351458, in conformitate cu Hotararea nr. 4/30.06.2016 a Consiliului de Administratie al Regiei
ANUNTA
Inceperea procesului de selectie in vederea achizitiei serviciilor de consultanta juridica (cod CPV 79111000-5), in vederea indeplinirii urmatorului obiectiv:
“Analiza istoric legislativ cu opinii, recomandari, expertiza privind dreptul de proprietate, in vederea clarificarii situatiei patrimoniului R.A.D.E.F. RomaniaFilm”.
Ofertele vor fi depuse pana in data de 4.07.2016, ora 16:00, la punctul de lucru al Regiei din Soseaua Straulesti, nr. 3-5, sector 1, Bucuresti, sau transmise in format electronic la adresa de email: secretariat@romaniafilm.ro, pana in data de 4.07.2016, ora 16:00.
Oferta de pret va fi insotita de urmatoarele documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale :
Decizia de infiintare a formei de exercitare a profesiei, emisa de baroul unde este inregistrat Ofertantul – in copie certificata pentru conformitate cu originalul
Dovada luarii in evidenta a formei de organizare a profesiei de catre administratia financiara.
Asigurarea de raspundere civila a formei de exercitare a profesiei.

DESCARCA DOCUMENTUL

Share

Comenteaza

Spune-ti parerea