PLAN REORGANIZARE RADEF

ANUNT vanzare imobil si teren Sos Straulesti 3-5 Bucuresti!

Anunt Licitatie Inchiriere Astra Brasov

Declaraţia de aderare la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Anunt Licitatie Inchiriere Astra Brasov


R.A.D.E.F. RomâniaFilm organizează licitaţia publică pentru
închirierea urmatoarelor spatii:
1.Sediul Adminstrativ Brasov-Cinematograf ASTRA din Municipiul
Brasov, str. Lunga, nr 1, Judetul Brasov.
În spațiul ce face obiectul licitației se pot desfășura următoarele activități:
ACTIVITATI COMERCIALE.
Preţul de la care porneşte licitaţia pentru venitul lunar pentru R.A.D.E.F.
RomâniaFilm pentru spațiul ce face obiectul licitației este de 803,70 Euro/luna,
echivalentul în lei.
Durata pentru care se încheie contractul cu căștigătorul licitației este de 36 luni, cu
posibilitate de prelungire.
Licitaţia va avea loc în ziua de 08.11.2023, ora 12:00, la sediul R.A.D.E.F.
RomâniaFilm din Bucuresti, Şos. Străuleşti, nr. 3-5, sector 1.
Caietele de sarcini pot fi achiziționate de solicitanţi de la R.A.D.E.F. contra sumei de
100 lei/activ, începând cu data publicării anunțului pe site-ul: www.romaniafilm.ro, suma
ce va fi achitată în contul R.A.D.E.F. RomâniaFilm RO62 PIRB 4215 7795 8700 1000,
deschis la First Bank, până la data de 06.11.2023. Achiziționarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru toate persoanele care intenționează să participe la licitația
publică.
Taxa de participare la licitație este de 500 lei/activ și se achită până la data de
06.11.2023 în contul R.A.D.E.F. RomâniaFilm deschis la FIRST BANK.
Cuantumul garanției de participare este echivalentul în lei a 2 chirii lunare, valoare
calculată la preţul de la care porneşte licitaţia pentru venitul lunar a R.A.D.E.F.
RomâniaFilm, spațiul ce face obiectul licitației și se achită până la data de 06.11.2023
în contul R.A.D.E.F. RomâniaFilm RO62 PIRB 4215 7795 8700 1000, deschis la FIRST
BANK. In cazul adjudecarii, garantia de participare ramane in contul RADEF ca garantie
contractuala.
Înscrierile la licitaţie se fac cu max. 2 zile înainte de data fixată pentru fiecare ședință
de licitație.
În cazul în care la prima ședință de licitație se înscrie un singur ofertant, negocierea
se poarta cu acesta, iar in cazul in care nu se înscrie nici un ofertant, licitaţia se repetă
în fiecare zi de miercuri, ora 12:00, in zilele de 15.11.2023, 22.11.2023 si 29.11.2023.
Informații suplimentare se pot obține la tel.: 0213105036, 0744335030 si e-mail
secretariat@romaniafilm.ro ; tehnic@romaniafilm.ro.

DESCARCA DOCUMENTUL

Share

Comenteaza

Spune-ti parerea