PLAN REORGANIZARE RADEF

ANUNT vanzare imobil si teren Sos Straulesti 3-5 Bucuresti!

Vanzare Imobil Bacau - Vanzare Imobil Timis

Declaraţia de aderare la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Anunt licitatie 17 apr 2024 - inchirieri Bucuresti, Azuga, Orsova, Slatina, Alba Iulia

COMUNICAT DE PRESĂ


RomaniaFilm
COMUNICAT DE PRESĂ
Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm”

Cu referire la scrisoarea publică transmisă duminică, 8 mai, de Sindicatul Liber RomâniaFilm, prin Președinte Bikfalvi Zoltan Maria, și salariații Cinematografului „Scala” din București către presă, precum şi către ministrul culturii, doamna Corina Şuteu, prin care se atrage atenţia „asupra situaţiei Cinematografului „Scala” din Bucureşti, aflat în administrarea RADEF RomâniaFilm şi asupra situaţiei salariaţilor angajaţi în cadrul acestui cinematograf”, susţinându-se, totodată, că cinematograful”s-a închiriat către Biserica Isus Speranţa României (…) urmând ca sala de spectacole să fie destinată excusiv slujbelor religioase”, Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm”faceurmătoarele precizări:

Cinematograful „Scala” este în curs de restituire în natură către moștenitorii foștilor proprietari, ca urmare a Sentinței Civile nr. 211/18.02.2009, pronunțate de Tribunalul București – Secția a III-a Civilă în dosarul nr. 43485/3/2006, irevocabilă prin Decizia civilă nr. 294/29.01.2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția a I-a Civilă din dosarul nr. 43485/3/2006. În acest sens, Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” a decis, prin H.C.A. nr. 19 din 19.11.2015, punerea în executare a acestei sentințe, prin restituirea în natură către moștenitorii foștilor prorietari a imobilului situat în București, B-dul Ghe. Magheru, nr. 2-4 (fost Tache Ionescu nr. 2), sector 1, cunoscut și sub denumirea de Cinematograful „Scala”. Restituirea în natură a imobilului urmează a fi făcută printr-un protocol de predare-primire încheiat între Comisia Internă pentru Analiza Notificărilor formulate în baza Legii 10/2001(privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989)constituită la nivelul Regiei și reprezentantul legal al moștenitorilor. R.A.D.E.F. „RomâniaFilm”i-a notificat acestuia intenția sa de a pune în executare hotărârea judecătorească.

Dată fiind această situație, efectuarea oricăror lucrări de reparații și investiții de către RA.D.E.F. „RomâniaFilm”la nivelul imobilului ce urmează a fi retrocedat ar fi fost contraproductivă și lipsită de finalitate economică, cu atât mai mult cu cât nivelul încasărilor din difuzare de film la nivelul Cinematografului Scala eraextrem de scăzut. Astfel, în anul 2015, Cinematograful Scala a încasat din activitatea de exploatare a filmelor suma de 7.922 lei, iar în anul 2014 suma de 13.023 lei. În aceste condiții, cheltuielile totale s-au ridicat în anul 2015 la suma de 238.239 lei (suma în care nu sunt incluse impozitele și taxele locale datorate).Rezultă clar că, din activitatea de difuzare film, pierderea la nivelul anului 2015 este de 230.317 lei.

O sursă pentru compensarea parțiala a pierderilor a fost reprezentatăde veniturile din alte activități (în special din închirierea spațiilor excedentare). Aceasta sumă s-a ridicat în anul 2015 la 151.813 lei.

Până la perfectarea formalităților de restituire în natură a imobilului, s-a luat decizia utilizării spațiului într-un mod cât mai eficient din punct de vedere economic, prin reducerea cheltuielilor de funcționare și obținerea de venituri prin închiriere pentru evenimente de scurtă durată, către diferiți parteneri contractuali. În acest sens, închirierea către un cult religios, pentru 3 ore săptămânal (duminică dimineața), produce veniturile necesare achitării utilităților.

Astfel de activități,menite a crește veniturile, s-au practicat și în trecut, un exemplu fiind închirierea sălii către Fundația Geo Barton, în vederea susținerii unor activități culturale.

Referitor la activitatea doamnei Bikfalvi Zoltan Maria în calitate de administrator al Cinematografului „Patria” din Bucuresti, funcție pe care a deținut-o până în luna decembrie 2015,  precizăm urmatoarele:

În anul 2015, Cinematograful „Patria” a încasat din activitatea de exploatare a filmelor suma de 37.955 lei, iar din alte activități (în special din închirierea sălii pentru evenimente culturale) s-a încasat suma de 131.930 lei. Având în vedere cheltuielile care s-au ridicat la suma de 417.440 lei a rezultat o pierdere de 247.555 lei.

Menționăm că Cinematograful Patria a fost închis în luna decembrie 2015 ca urmare a apariției Legii nr.282/18.11.2015  și a faptului că imobilul din B-dul Magheru nr. 12-14 este încadrat ca fiind cu risc seismic de gradul I.

Având în vedere necesitatea eficientizării activității, după data de 10 martie 2016, aparatura de proiecție transferată de la Cinematograful „Patria” din București a fost pusă în funcțiune la Cinematograful „Dacia” din Piatra Neamț.

În cele doar două luni care au trecut de la luarea acestei măsuri, Cinematograful„Dacia” din Piatra Neamț a încasat suma de 187.025 lei (de cinci ori mai mult decât suma încasată din vânzarea biletelor la Cinematograful „Patria” într-un an întreg).

Considerăm că motivele care explică atitudinea doamnei Bikfalvi Zoltan Maria au legatură doar cu faptul că aceasta a beneficiat de nenumărate privilegii personale pe durata mandatului fostei conduceri a R.A.D.E.F. “RomaniaFilm”.

Astfel, managementul unor cinematografe digitalizate pe banii Regiei a fost cedat pana la sfârșitul lunii decembrie 2015 către o firma necunoscută cu activitate în domeniul cinematografiei, S.C. Marcom Fantastic S.R.L., firma ce aparține ginerelui doamnei Bikfalvi Maria, liderului Sindicatului liber RomaniaFilm (domnul Coman Aurel, asociatul unic al firmei respective, este ginerele doamnei Bikfalvi Zoltan Maria, președinta sindicatului galben – fapt ce consideram că ar reprezenta un conflict de interese). Menționăm și faptul că domnul Bikfalvi-Zoltan Nicolae, soțul doamnei Bikfalvi-Zoltan Maria, este împuternicit să administreze S.C. Marcom Fantastic S.R.L. de către domnul Coman Aurel. Practic, Cinematografele „Patria” din Craiova și „Sergiu Nicolaescu” din Târgu Jiu s-au aflat până la data de 31.12.2015 la dispoziția familiei domnei Bikfalvi, operațiune din care R.A.D.E.F. “RomaniaFilm” a pierdut lunar 25% din profitul acestor unități. Mai mult, în momentul de față, S.C. Marcom Fantastic S.R.L. difuzează film în 6 locații din țară, puse la dispoziție de privați sau autorități locale, fiind un concurent al R.A.D.E.F. “RomaniaFilm”.

De asemenea, fosta conducere a pus la dispoziția doamnei Maria Bikfalvi (tot prin intermediul S.C. Marcom Fantastic S.R.L.), în baza unor contracte de închiriere cu chirii modice,spații comeciale în Cinematografele profitabile („Patria” din Bucuresti, “Arta” din Sibiu, „Patria”din Craiova și „Sergiu Nicolaescu” din Târgu Jiu).

Precizăm că actuala conducere a R.A.D.E.F. “RomaniaFilm” nu se va dezice de la planul de management în urma căruia, în ultimele 6 luni, s-a reușit plata salariilor restante de la minus 6 la minus 2, iar luna martie a fost prima luna înregistrată cu profit contabil. În acest context, este de neînteles atitudinea unui lider de sindicat, doamna Bikfalvi-Zoltan Maria, care atacă managementul unei regii care a rezolvat problemele salariale și se comportă cu membrii de sindicat ca și cum ar fi angajații firmei sale. Menționăm că am primit adrese de la membri ai Sindicatului Liber RomâniaFilm și chiar de la un Vicepreședinte, prin care ni s-a adus la cunoștință că “scrisoareadeschisăadresatăMinisteruluiCulturii a fostîntocmitășitrimisă de cătredoamna Bikfalvi-Zoltan Maria fără să fim consultați sau înștiințați de către aceasta. În urma acestei situații, noi ne dezicem de cele cuprinse în comunicatul mai sus amintit”.

 
Director General,

Adrian MIRONESCU

 


DESCARCA DOCUMENTUL

Share

Comenteaza

Spune-ti parerea