PLAN REORGANIZARE RADEF

ANUNT vanzare imobil si teren Sos Straulesti 3-5 Bucuresti!

Vanzare Imobil Bacau - Vanzare Imobil Timis

Declaraţia de aderare la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Anunt licitatie 17 apr 2024 - inchirieri Bucuresti, Azuga, Orsova, Slatina, Alba Iulia

PLAN REORGANIZARE RADEF


Plan Reorganizare RADEF RomaniaFilm – complet În contextul pandemiei SARS-COV 19, conform dispozițiilor art 50 alin. 2 din Legea nr. 55/2020, în conformitate cu soluția pronunțată la data de 07.07.2020 de către instanța de judecată a Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 10972/2016, debitoarea R.A.D.E.F. RomâniaFilm, prin administratorul special, prezintă următoarea variantă modificată a Planului de Reorganizare Judiciară a R.A.D.E.F. RomâniaFilm.
Date fiind contextul actual socio-economic, modificările dramatice ale mediului economic și piețelor pe care activează regia, precum și eforturile depuse în perioada martie-iulie 2020 de către conducerea regiei pentru optimizarea activității, identificarea de soluții pentru perfecționarea planului anterior supus votului și pentru identificarea de noi oportunități de dezvoltare în colaborare cu forul tutelar – Ministerul Culturii, considerăm relevante următoarele informații care justifică și descriu succint oportunitatea prezentării unui Plan de Reorganizare modificat.
Activitatea de bază a regiei – exploatarea de film în săli de cinematograf – este suspendată începând cu 15 martie 2020. Activitățile secundare – închirierea imobilelor din patrimoniu – au fost afectate negativ pe perioada stării de urgentă și a stării de alertă, o parte importantă din locatarii regiei desfășurând activități economice suspendate sau parţial afectate în acestă perioadă prin efectul legii.
Prin eforturile conducerii regiei, în perioada martie-iulie 2020 și în colaborare cu factori de decizie din forul tutelar, au fost identificate noi abordări care pot asigura cu succes continuarea activității regiei.
Avem în vedere încheierea de parteneriate cu instituții ale sistemului de administrare publică locală și companii private pentru a reda în folosință spații din patrimoniul regiei pentru activități culturale și activități comerciale conexe.
Avem în vedere încheierea de contracte de publicitate, atât pentru spațiile disponibile stradal, pe fațada imobilelor administrate, cât și pentru spațiile interioare, în holurile sălilor de cinematograf. Totodată, pregătim implementarea tehnică a posibilității de a obține venituri și din spoturi publicitare prezentate în sălile de cinematograf, înaintea proiecțiilor de film. În acest sens, urmează să abordăm următoarele tipuri de afișaj/promovare a unor afaceri:
– outdoor, prin punerea la dispoziție către firmele interesate a spațiilor exterioare ale cinematografelor pentru montarea/instalarea de panouri, bannere, mesh-uri, casete luminoase, decorarea vitrinelor cu autocolant/folie printată, etc.;
– indoor, prin punerea la dispoziție către firmele interesate a spațiilor interioare ale cinematografelor pentru instalarea/postarea unor panouri, roll-up, afişe, steaguri, dispensere pentru broșuri, standuri expoziționale, reclame luminoase, rularea de clipuri publicitate pe monitoarele instalate în holurile cinematografelor, proiecția pe ecran înaintea rulării filmelor a clipurilor puse la dispoziție, etc.;
Precizăm că această activitate a fost practicată doar într-o foarte mică măsură până în prezent, ceea ce a condus la pierderea unor sume importante. Ca acțiunea să fie și mai eficientă din punct de vedere financiar, urmează să contactăm și să încheiem parteneriate/contracte de colaborare cu firme specializate în acest domeniu de activitate.
Am inițiat un amplu proces de inventariere și clarificare a creanțelor regiei. În ceea ce privește creanțele certe, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, am hotărât punerea lor în executare cu prioritate. Creanțele aflate în diferite stadii de clarificare sau procesuale intenționăm să le cesionăm unor societăți de profil, astfel încât să realizăm lichidarea lor cu operativitate, asumându-ne costurile aferente. Apreciem că în cazul aplicării acestei măsuri, costul de oportunitate este justificat. Lichidarea în termen scurt a unor creanțe a căror recuperare ar dura altfel mai mult timp, va asigura resurse financiare pentru achitarea în primul an al planului de reorganizare a datoriilor acumulate în perioada insolvenței care au scadența depășită.

Avem în vedere și urmărim cu interes politica de redresare la nivel european, exprimându-ne un optimism rezervat în ceea ce privește posibilități viitoare de atragere investiții pentru repunerea în circuitul socio-cultural sau modernizarea sălilor în funcțiune sub forma unor spații multimodale care să poată găzdui activități culturale variate (proiecție film, spectacole teatru, divertisment și muzică) precum și activități cum ar fi: simpozioane, congrese, workshop-uri cu aspectele comerciale conexe. Pentru aceste investiții, suntem deschiși și am inițiat deja discuții cu parteneri în mediul privat și din domeniul administrației publice locale și centrale.

Pe cale de consecință, ținând cont de noile oportunități identificate și de impredictibilitatea care va caracteriza evoluția economică generală pe termen scurt și mediu, majoritatea parametrilor bugetari estimați în precedentul plan de reorganizare au fost reanalizați și modificați.

Urmând a detalia în conținutul planului, menționăm sintetic în acest preambul faptul că am luat în considerare și aplicat obiecțiile creditorilor față de planul anterior, am păstrat principiul îndestulării nediscriminatorii a creditorilor din vânzarea de active ale regiei, am analizat și intenționăm să eficientizăm activitățile de închiriere imobile și intenționăm să eficientizăm activitatea regiei în ansamblu prin reorganizarea unor componente importante și adoptarea unei noi organigrame fără a ne propune să efectuăm concedieri colective.

Luând în considerare punctele de vedere exprimate anterior de către direcțiile de impozite și taxe locale, prevedem faptul că obligațiile financiare curente și eventual accesoriile acestora datorate la bugetul central, respectiv bugetele locale de stat, care vor fi înregistrate după votarea prezentului plan, vor fi achitate cu respectarea termenelor legale de scadență și prioritate stabilite de legea specială.

Cu privire la obligațiile financiare la bugetul central și bugetele locale precum și accesoriile acestora după caz (dobânzi, majorări, penalități), născute ulterior datei deschiderii procedurii de insolvență ( 12.02.2018 ) – în mod evident neincluse în tabelul definitiv al creanțelor – și până la data votării prezentului plan de reorganizare, debitoarea își propune ca obiectiv principal, stingerea acestora în cursul primului an al aplicării planului de reorganizare și în condițiile stabilite de legea specială.

În încheierea acestui preambul, pe baza informațiilor prezentate, exprimăm convingerea că pentru creditorii R.A.D.E.F. RomâniaFilm, cea mai bună opțiune pentru recuperarea creanțelor, este adoptarea prezentului plan de reorganizare realistic și prudenţial care poate fi îmbunătățit în continuare cu acordul lor, în funcție de evoluția situației generale și în funcție de apariția unor noi oportunități.


DESCARCA DOCUMENTUL COMPLET – anexe incluse


PLAN REORGANIZARE RADEF V.11.08.2020
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3.1
Anexa 3.2
Anexa 3.3
Anexa 3.4
Anexa 3.5
Anexa 3.6
Anexa 3.7
Anexa 3.8
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Adresa MINISTERUL CULTURII – AVIZARE PLAN – 13.08.2020


Share

Comenteaza

Spune-ti parerea