PLAN REORGANIZARE RADEF

ANUNT vanzare imobil si teren Sos Straulesti 3-5 Bucuresti!

Vanzare Imobil Bacau - Vanzare Imobil Timis

Declaraţia de aderare la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Anunt licitatie 17 apr 2024 - inchirieri Bucuresti, Azuga, Orsova, Slatina, Alba Iulia

Anunt Licitatie Publica Mai 2024


R.A.D.E.F. RomâniaFilm organizează licitaţia publică pentru închirierea următoarelor spații:
1. Cinematograf CENTRAL Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 12, Judetul Bacău ( cu excepția suprafeței de 38 m.p. , închiriat unui alt agent economic ).
În spațiul ce face obiectul licitației se pot desfășura următoarele activități: ACTIVITĂȚI CULTURALE, EDUCATIVE, DE DIVERTISMENT ȘI COMERCIALE.
Preţul de la care porneşte licitaţia pentru venitul lunar pentru R.A.D.E.F. RomâniaFilm pentru spațiul ce face obiectul licitației este de 1.504,67 Euro/lună, echivalentul în lei.
Durata pentru care se încheie contractul cu căștigătorul licitației este de 60 luni, cu posibilitate de prelungire.
2. Spaţiul tehnic situat la Parterul Școlii Populare de Artă, în suprafaţă de 52,12 m.p. din Mun. Braşov, str. Lungă, nr. 1, Jud. Brașov.
În spațiul ce face obiectul licitației se pot desfășura următoarele activități:
ACTIVITĂȚI DE INTERPRETARE ARTISTICĂ (spectacole), CREAȚIE ARTISTICĂ, GESTIONARE SĂLI DE SPECTACOL,SUPORT PENTRU INTERPRETARE ARTISTICĂ (spectacole) și COMERCIALE.
Preţul de la care porneşte licitaţia pentru venitul lunar al R.A.D.E.F. RomâniaFilm pentru spațiul ce face obiectul licitației, este de 312,72 Euro/lună, echivalentul în lei.
Durata pentru care se încheie contractul cu câștigătorul licitației este de 60 luni, cu posibilitate de prelungire.
Licitaţia va avea loc în ziua de 29.05.2024, ora 12:00, la sediul R.A.D.E.F. RomâniaFilm din Bucuresti, Şos. Străuleşti, nr. 3-5, sector 1.
Caietele de sarcini pot fi achiziționate de solicitanţi de la R.A.D.E.F. contra sumei de 100 lei/activ, începând cu data publicării anunțului pe site-ul: www.romaniafilm.ro, suma ce va fi achitată în contul R.A.D.E.F. RomâniaFilm RO62 PIRB 4215 7795 8700 1000, deschis la First Bank, până la data de 27.05.2024. Achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intenționează să participe la licitația publică.
Taxa de participare la licitație este de 500 lei/activ și se achită până la data de 27.05.2024. în contul R.A.D.E.F. RomâniaFilm deschis la FIRST BANK.
Cuantumul garanției de participare este echivalentul în lei a 2 chirii lunare, valoare calculată la preţul de la care porneşte licitaţia pentru venitul lunar pentru R.A.D.E.F. RomâniaFilm pentru spațiul ce face obiectul licitației și se achită până la data de 27.05.2024. în contul R.A.D.E.F. RomâniaFilm RO62 PIRB 4215 7795 8700 1000, deschis la FIRST BANK. În cazul adjudecării, garanția de participare rămâne în contul RADEF ca garanție contractuală.
Înscrierile la licitaţie se fac cu max. 2 zile înainte de data fixată pentru fiecare ședință de licitație.
În cazul în care la prima ședință de licitație se înscrie un singur ofertant, negocierea se poartă cu acesta, iar în cazul în care nu se înscrie nici un ofertant, licitaţia se repetă în zilele de 05.06.2024, 12.06.2024 și 19.06.2024, orele 12.00.
Informații suplimentare se pot obține la tel.: 0213105036, 0744335030 si e-mail secretariat@romaniafilm.ro ; financiarradef@gmail.com .

DESCARCA DOCUMENTUL

Share

Comenteaza

Spune-ti parerea