PLAN REORGANIZARE RADEF

ANUNT vanzare imobil si teren Sos Straulesti 3-5 Bucuresti!

Vanzare Imobil Bacau - Vanzare Imobil Timis

Declaraţia de aderare la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Anunt licitatie 17 apr 2024 - inchirieri Bucuresti, Azuga, Orsova, Slatina, Alba Iulia

COMUNICAT DE PRESĂ / DREPT LA REPLICĂ


COMUNICAT DE PRESĂ / DREPT LA REPLICĂ

Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm”

 

Cu referire la scrisoarea deschisă adresată primului ministru de Sindicatul Liber RomâniaFilm și transmisă către presă, prin care se reclamăsituaţia dezastruoasă a regiei, susţinându-se, printre altele, că încasările din vânzarea biletelor au scăzut drastic, iar (…) închiderea cinematografelor Scala şi Patria ar fi fost făcute pentru ascunderea unor ilegalităţi, Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm”faceurmătoarele precizări:

Cinematograful „Scala” este în curs de restituire în natură către moștenitorii foștilor proprietari, ca urmare a Sentinței Civile nr. 211/18.02.2009, pronunțate de Tribunalul București – Secția a III-a Civilă în dosarul nr. 43485/3/2006, irevocabilă prin Decizia civilă nr. 294/29.01.2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția a I-a Civilă din dosarul nr. 43485/3/2006. Consiliul de administrație al Regiei a decis, prin H.C.A. nr. 19 din 19.11.2015, punerea în executare a acestei sentințe, prin restituirea în natură către moștenitorii foștilor prorietari a imobilului situat în București, B-dul Ghe. Magheru, nr. 2-4 (fost Tache Ionescu nr. 2), sector 1, cunoscut și sub denumirea de Cinematograful „Scala”.

Până la perfectarea formalităților de restituire în natură a imobilului, s-a luat decizia utilizării spațiului într-un mod cât mai eficient din punct de vedere economic, prin reducerea cheltuielilor de funcționare, inclusiv a celor salariale, și obținerea de venituri prin închiriere pentru evenimente de scurtă durată, către diferiți parteneri contractuali, printre care un cult religios, pentru 3 ore săptămânal (duminică dimineața), dar și Fundația Geo Barton, în vederea susținerii unor activități culturale.De altfel, în anul 2015, Cinematograful Scala a încasat din activitatea de exploatare a filmelor suma de 7.922 lei, iar în anul 2014 suma de 13.023 lei. În aceste condiții, cheltuielile totale s-au ridicat în anul 2015 la suma de 238.239 lei (suma în care nu sunt incluse impozitele și taxele locale datorate). Rezultă clar că, din activitatea de difuzare film, pierderea la nivelul anului 2015 a fost de 230.317 lei.

Cinematograful “Patria” a fost închis în luna decembrie 2015 ca urmare a intrării în vigoare aLegii nr. 282/18.11.2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 19 noiembrie 2015și a faptului că imobilul din B-dul Magheru nr. 12-14 este încadrat ca prezentând risc seismic de gradul I. Având în vedere necesitatea eficientizării activității, aparatura de proiecție transferată de la Cinematograful „Patria” din București a fost pusă în funcțiune la Cinematograful „Dacia” din Piatra Neamț, fapt care a determinat o creștere a încasărilorcelui din urmă,după cum urmează: pânăînluna august 2016,acestea au fostde 233663 lei, față de 10677 lei pe tot anul 2015.

Cu privire la situațiaeconomică la care face referireSindicatul Liber RomâniaFilmînscrisoareadeschisămenționată, precizămcă, din analizaîncasărilor din cinematografepeprimelenouăluni ale anului 2015, comparativ cu primeleluni ale anului 2016, se observă o creștere de 2.54 ori a încasărilor.

De asemenea, a crescut de 2 (două) orișinumărul de spectatoriîn 2016, față de numărul de spectatoripeprimelenouăluni ale anului 2015.

La celecincicinematografedigitalizate, Florin PiersicCluj, Patria Craiova, Dacia Piatra Neamț, SergiuNicolaescuTg. Jiu șiArta Sibiu, a fostimplementatunsistem electronic de emiterebilete, care permitemonitorizarea online a încasărilor.

Precizăm că actuala conducere a R.A.D.E.F. RomâniaFilm” a obținut mandatul în condițiile Ordonanței de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ca urmare a scoaterii la concurs a posturilor de Director General si Director Economic de către fostul Consiliu de administrație, în luna septembrie a anului 2015. Procedura specifică de evaluare / selecție a candidaților, desfășurată în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, s-a finalizat prin desemnarea câștigătorilor și încheierea contractelor de mandat pentru o durată de 4 ani, între Consiliul de administrație al regiei și aceștia, prin hotărârile nr. 17 din 27.10.2015, pentru Directorul General, Adrian Mironescu, respectiv 21 din 19.11.2015, pentru Directorul Economic, Codrin Doru Lungu. La acea dată, mandatul fostului Director general, Marius Cristian Iuraşcu se încheiase de mult.

Actuala conducere executivă a regieinu a închis alte cinematografe decât cele pe care a fost obligată să le închidă, ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau a intrării în vigoare a unor noi prevederi legislative, după cum am arătat.

Mai mult,în data de 14 octombrie 2016, la Bistrița a fost deschis oficial cinematograful Adrian Pintea, singurul deschis în ultimii ani în România. Acest lucru a fost posibil printr-o colaborare cu Consiliul Județean Bistrița Năsăud și în urma unei investiții de un milion și jumătate de euro, care a permis amenajarea complexului multicultural Dacia, în fosta locație a cinematografului Dacia. În baza contractului nr. 182 din 29.07.2016, încheiat între R.A.D.E.F. RomâniaFilm” și Consiliul Județean Bistrița Năsăud, în această sală vor fi proiectate producții cinematografice pentru care RomâniaFilm”are încheiate contracte cu distribuitorii de film din România.

Cu privire la veniturile realizate prin închirierea fostelor cinematografe închise sau a altor spaţii administrative, prin Hotărârea nr. 8 din 23.07.2015 a Consiliului de administrație, a fost constituită o Comisie pentru revizuirea / renegocierea contractelor de închiriere și de asociere în participațiune din cadrul Regiei, procesul de renegociere a clauzelor tuturor acestor contracte fiind demarat încă de la acea dată. În momentul de față, ca urmare a acestui lucru, veniturile din chirii au crescut cu aproximativ 15%.

Considerăm că motivele care explică atitudinea doamnei Bikfalvi Zoltan Maria, liderul Sindicatului Liber RomâniaFilm, au legatură doar cu faptul că aceasta a beneficiat de nenumărate privilegii personale pe durata mandatului fostei conduceri a R.A.D.E.F. RomâniaFilm”.

Astfel, managementul unor cinematografe digitalizate pe banii Regiei a fost cedat pana la sfârșitul lunii decembrie 2015 către o firma necunoscută cu activitate în domeniul cinematografiei, S.C. Marcom Fantastic S.R.L., firma ce aparține ginerelui doamnei Bikfalvi Zoltan Maria (domnul Coman Aurel, asociatul unic al firmei respective, este ginerele doamnei Bikfalvi Zoltan Maria, președinta sindicatului– fapt ce consideram că ar reprezenta un conflict de interese). Menționăm și faptul că domnul Bikfalvi Zoltan Nicolae, soțul doamnei Bikfalvi Zoltan Maria, este împuternicit să administreze S.C. Marcom Fantastic S.R.L. de către domnul Coman Aurel. Practic, Cinematografele „Patria” din Craiova și „Sergiu Nicolaescu” din Târgu Jiu s-au aflat până la data de 31.12.2015 la dispoziția familiei doamnei Bikfalvi, operațiune din care R.A.D.E.F. “RomaniaFilm” a pierdut lunar 25% din profitul acestor unități. Mai mult, în momentul de față, S.C. Marcom Fantastic S.R.L. difuzează film în 6 locații din țară, puse la dispoziție de firme private sau autorități locale, fiind un concurent al R.A.D.E.F. RomaniaFilm”.

De asemenea, fosta conducere a pus la dispoziția doamnei Bikfalvi Zoltan Maria (tot prin intermediul S.C. Marcom Fantastic S.R.L.),în baza unor contracte încheiate ilegal, cu chirii modice și fără plata utilităților aferente, spații comerciale în cinematografele profitabile („Patria” din Bucuresti – unde doamna Bikfalvi era chiar administrator, “Arta” din Sibiu, „Patria”din Craiova și „Sergiu Nicolaescu” din Târgu Jiu).

Referitor la activitatea doamnei Bikfalvi Zoltan Maria,liderul Sindicatului liber RomaniaFilm,în calitate de administrator al Cinematografului „Patria” din Bucuresti, funcție pe care a deținut-o până în luna decembrie 2015,  precizăm urmatoarele:

În anul 2015, Cinematograful „Patria” a încasat din activitatea de exploatare a filmelor suma de 37.955 lei, iar din alte activități (în special din închirierea sălii pentru evenimente culturale) s-a încasat suma de 131.930 lei. Având în vedere cheltuielile, care s-au ridicat la suma de 417.440 lei, a rezultat o pierdere de 247.555 lei.

De asemenea, în Raportul de control nr. 6183 din 12.12.2014 al Curții de Conturi a României, sunt consemnate o serie de abateri și ilegalități săvârșite la Cinematograful Patria din București în perioada în care doamna Bikfalvi Zoltan Mariaera administrator, fapte care au dus la prejudicierea R.A.D.E.F. RomâniaFilm”prin neîncasarea chiriilor aferente unor evenimente. Practica la care face referire Raportul Curții de Conturi era de așa-zisă “anulare” a acestor evenimente, printre care concertulformației Bad Boys Blue din data de 15 februarie 2013. Astfel, în baza unor adrese ulterioare datei de desfășurare, prin care administratorul cinematografului înștiința conducerea regiei că acestea nu au mai avut loc, se solicita stornarea facturilor emise către organizatorii respectivelor evenimente.

Conducerea executivă a R.A.D.E.F. RomâniaFilm” își rezervă dreptul de a acționa în instanță Sindicatul Liber RomâniaFilmși pe reprezentanții săi legali pentru declarațiile calomnioase apărute în presă.

 

Director General al R.A.D.E.F. „RomâniaFilm”

ADRIAN MIRONESCU

 

DESCARCA DOCUMENTUL

Share

Comenteaza

Spune-ti parerea