PLAN REORGANIZARE RADEF

ANUNT vanzare imobil si teren Sos Straulesti 3-5 Bucuresti!

Vanzare Imobil Bacau - Vanzare Imobil Timis

Declaraţia de aderare la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Anunt licitatie 17 apr 2024 - inchirieri Bucuresti, Azuga, Orsova, Slatina, Alba Iulia

Publicatie de vanzare Oficiul Timisoara


Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat
coordonator Tanasa Constantin, in calitate de administrator judiciar al Regiei Autonome a
Distributiei si Exploatarii Filmelor Romaniafilm (R.A.D.E.F. RomaniaFilm) – in reorganizare,
conform sentintei civile nr.774 din data de 12.02.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a
VII-a Civila in dosar nr.10972/3/2016, anunta scoaterea la vanzare a proprietatii imobiliare apartinad
RADEF RomaniaFilm, denumita generic “Sediul fostului oficiu de difuzare si programare a filmelor –
Timis” situata in Timișoara, str. Elena Nicoară nr. 16, jud. Timiș, înscrisă în Cartea Funciară nr. 455021
Timișoara, proprietate reprezentata de:
– teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 3.000 mp conform acte,
identificat cu nr. cad. 455021, împreună cu:
– construcția C1 cu destinația filmotecă, având regim de înălțime parter, cu o suprafață
construită la sol de 394 mp, identificată cu nr. cad. 455021-C1;
– construcția C2 cu destinația clădire tehnică administrativă, având regim de înălțime parter, cu
o suprafață construită la sol de 227 mp, identificată cu nr. cad. 455021-C2;
– construcția C3 cu destinația cabină poartă, având regim de înălțime parter, cu o suprafață
construită la sol de 9 mp, identificată cu nr. cad. 455021-C3;
– construcția C4 cu destinația garaje, având regim de înălțime parter, cu o suprafață construită la
sol de 121 mp, identificată cu nr. cad. 455021-C4;
– construcția C5 cu destinația baracă, având regim de înălțime parter, cu o suprafață construită
la sol de 95 mp, identificată cu nr. cad. 455021-C5; la pretul obtinut prin raportul de evaluare diminuat
cu 10%, respectiv 1.003.590 eur, exclusiv TVA, din care:
-Teren cu nr. cadastral 455021, 880.200 € exclusiv TVA
-Constructia C1- filmotecă cu nr. cadsastral 455021-C1, 59.850 € exclusiv TVA
-Constructia C2- clădire tehnică administrativă cu nr. cadastral 455021-C2 57.420 € exclusiv
TVA
-Constructia C3- cabină poartă cu nr. cadastral 455021-C3 360 € exclusiv TVA
-Constructia C4- garaje cu nr. cadastral 455021-C4 4.860 € exclusiv TVA
-Constructia C5- baracă cu nr. cadastral 455021-C5 900 € exclusiv TVA
Vanzarea proprietatii imobiliare a fost propusa de Administratorul special al RADEF prin Planul
de reorganizare, respectiv Anexa 3.3 pct. 21, aprobat de adunarea creditorilor din data de 14.09.2020 si
confirmat de Judecatorul Sindic prin sentinta civila nr.4741/10.11.2020, pronuntata in dosarul
nr.10972/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a-VII-a Civila.
Valorificarea proprietatii imobiliare se face prin metoda licitatiei publice cu strigare, porninduse de la pretul din raportul de evaluare intocmit in prezenta cauza, diminuat cu 10%, conform Hotararii
Adunarii creditorilor din 04.06.2024, in acet sens organizandu-se 8 (opt) sedinte de licitatie,
saptamanal.
Prima vanzare a proprietatii imobiliare apartinand RADEF Romaniafilm RA se va organiza in
data de 03.07.2024, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare.
In cazul in care proprietatea imobiliara nu se va vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte
7 (sapte) licitatii, saptamanal, in fiecare zi de miercuri, la aceeasi ora si in aceleasi conditii, in
urmatoarele zile: 10.07.2024, 17.07.2024, 24.07.2024, 31.07.2024, 07.08.2024, 14.08.2024 si
21.08.2024.

In situatia in care proprietatea imobiliara nu se va valorifica dupa epuizarea celor 8 (opt)
sedinte de licitatie, se va convoca adunarea creditorilor in vederea stabilirii unei noi strategii de
valorificare a acesteia.
Locul de desfasurare a licitatiilor este la sediul administratorului judiciar TANASA SI ASOCIATII
SPRL din Bucuresti, Sector 3, B-dul Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, unde se vor depune documentele
de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei ora 12.00.
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul administratorului judiciar.
Costul unui caiet de sarcini este de 1.500 lei exclusiv TVA, iar taxa de participare la licitatie este
de 500 lei. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel. 021.320.14.84 / 85 si prin e-mail office@tanasasiasociatii.ro.
Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra proprietatii imobiliare descrise mai sus sa
anunte in scris administratorul judiciar pana la data licitatiei.
CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE
Pot participa la licitatie toate persoanele fizice sau juridice care depun pana in preziua licitatiei,
ora 12.00, la sediul administratorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:
-cerere de inscriere la licitatie ;
-dovada existentei persoanei juridice/fizice (copie CUI / buletin sau carte de identitate),
precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
-certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului ;
-imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
-dovada achitarii c/val caietului de sarcini;
-dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului
pentru care se inscrie la licitatie.
-declaratie pe propria raspundere a administratorului ca societatea nu se afla in reorganizare
judiciara sau faliment.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Sector 3, B-dul Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, tel. 021.320.14.84 / 85, office@tanasasiasociatii.ro sau la sediul
debitoarei situat in Bucuresti, Sector 1, Sos. Straulesti nr.3-5, tel./fax : 021.310.50.36, e-mail:
secretariat@romaniafilm.ro.
TANASA SI ASOCIATII SPRL
Administrator judiciar al
R.A.D.E.F. Romaniafilm R.A.
Constantin Tanasa


Descarca Documentul – Publicatie de vanzare Oficiul Timisoara

Share

Comenteaza

Spune-ti parerea