PLAN REORGANIZARE RADEF

ANUNT vanzare imobil si teren Sos Straulesti 3-5 Bucuresti!

Vanzare Imobil Bacau - Vanzare Imobil Timis

Declaraţia de aderare la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Anunt licitatie 17 apr 2024 - inchirieri Bucuresti, Azuga, Orsova, Slatina, Alba Iulia

Comunicat de presa


Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm”

Cu referire la Comunicatul Primăriei sectorului 1, care precizează că “Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, trecerea cinematografelor de pe raza Sectorului 1 din administrarea Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor “RomâniaFilm” (RADEF) în administrarea Consiliului Local Sector 1”, menționându-se că este vorba despre “nouă cinematografe din Sectorul 1, după cum urmează: Cinematograful Patria, Cinematograful Scala, Cinematograful Excelsior, Cinematograful Dacia, Cinematograful Griviţa, Cinematograful Cotroceni, Cinematograful Giuleşti, Cinematograful Feroviar şi Cinematograful Grădina Parc”,

Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” face următoarele precizări:

În prezent, în administrarea R.A.D.E.F. “RomâniaFilm” se mai află, la nivelul sectorului 1, doar Cinematografele Patria (închis în luna decembrie 2015 ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, fiind încadrat în clasa I de risc seismic) și Excelsior, fără activitate din anul 2002, în prezent închiriat la S.C. Intact Production S.R.L.

Cinematograful Cotroceni, deși figurează în Anexa 1 la O.G. 39/2005 privind cinematografia ca aparținând de sectorul 1, se află acum, ca urmare a reorganizării teritoriale la nivelul Municipiului București, în sectorul 6. În prezent, sala își păstrează obiectul de activitate, fiind închiriată către S.C. Vision PM S.R.L.

Cu privire la celelalte săli de spectacol cinematografic, menționăm că, în afară de Cinematograful Scala, în curs de restituire în natură către moștenitorii foștilor proprietari, ca urmare a unei sentințe civile definitive și irevocabile a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțate în temeiul Legii nr. 10/2001, restul sălilor se află în următoarele situații:

 

  • Cinematografului Giuleşti a fost trecut în domeniul public al autorităților locale ale sectorului 6 Bucureşti;
  • Cinematograful Feroviar a fost expropriat și demolat, ca urmare a H.G. nr. 590/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes public local Dublarea diametralei N-S pe tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan-B. P. Hasdeu-Uranus-Calea Rahovei;
  • Cinematograful Grivița a fost vândut către chiriașii care au formulat acțiune în instanță în baza Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, ca urmare a unei decizii judecătorești definitive și irevocabile care a obligat Regia în acest sens;
  • Cinematograful Dacia a fost deja retrocedat și predat pe bază de proces verbal către foștii proprietari în baza Legii 10/2001, prin Decizia RADEF nr.96/27.06.2008, decizie pusa în aplicare prin Biroul Executori Judecătorești Olariu Titu Traian – dosar executare 77/2008;
  • Cu privire la Cinematograful Grădina Parc, respectiv la imobilul-construcție, arătăm că, în baza Mandatului special emis de către Ministerul Culturii și Cultelor sub nr. 4334 din 02.11.2006, s-a aprobat vânzarea acestuia prin licitație publică deschisă, ulterior fiind încheiat Contractul de vânzare-cumpărare cu S.C. Ifigenia Impex S.R.L., act autentificat prin Încheierea nr. 3610 din 22.11.2011 a BNP Maria Magdalena Terovan.

 

După analizarea motivării deciziei Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, conducerea R.A.D.E.F. RomâniaFilm va stabili, în termenul legal de 15 zile, dacă se impune promovarea unor căi extraordinare de atac.

Director General al R.A.D.E.F. RomâniaFilm

ADRIAN MIRONESCU

DESCARCA DOCUMENTUL

Share

Comenteaza

Spune-ti parerea