PLAN REORGANIZARE RADEF

ANUNT vanzare imobil si teren Sos Straulesti 3-5 Bucuresti!

Vanzare Imobil Bacau - Vanzare Imobil Timis

Declaraţia de aderare la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Anunt licitatie 17 apr 2024 - inchirieri Bucuresti, Azuga, Orsova, Slatina, Alba Iulia

Publicatie de vanzare Hol Forum BacauPUBLICATIE DE VANZARE
Nr. 10972/3/2016/11.06.2024
Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat
coordonator Tanasa Constantin, in calitate de administrator judiciar al Regiei Autonome a
Distributiei si Exploatarii Filmelor Romaniafilm (R.A.D.E.F. RomaniaFilm) – in reorganizare,
conform sentintei civile nr.774 din data de 12.02.2018, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a
VII-a Civila in dosar nr.10972/3/2016, anunta scoaterea la vanzare a proprietatii imobiliare apartinad
RADEF RomaniaFilm, constand in:
-Hol principal de acces și Acces Principal situat la parterul cinematografului Forum, identificat cu
număr cadastral 60190-C1-U106;
-Etaj I + casa scării parter situat in incinta cinematografului Forum identificat cu număr cadastral
90191-C1-U1.
Proprietatea imobiliara este situată în Bacău, str. Mărășești nr. 4, jud. Bacău, zona centrală a localității,
zonă mixtă; utilitățile zonei prezente la limită; la pretul obtinut prin raportul de evaluare, diminuat
cu10%, respectiv 128.340 eur, exclusiv TVA, din care:
-Hol principal de acces și Acces Principal situat la parterul cinematografului Forum, identificat cu
număr cadastral 60190-C1-U106, 19.350 € exclusiv TVA
-Etaj I + casa scării parter situat in incinta cinematografului Forum identificat cu număr cadastral
90191-C1-U1; 108.990 € exclusiv TVA.
Vanzarea proprietatii imobiliare a fost propusa de Administratorul special al RADEF prin Planul de
reorganizare, respectiv Anexa 3.3 pct. 1, aprobat de adunarea creditorilor din data de 14.09.2020 si
confirmat de Judecatorul Sindic prin sentinta civila nr.4741/10.11.2020, pronuntata in dosarul
nr.10972/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a-VII-a Civila.
Valorificarea proprietatii imobiliare se face prin metoda licitatiei publice cu strigare, porninduse de la pretul din raportul de evaluare intocmit in prezenta cauza, conform Hotararii Adunarii
creditorilor din 04.06.2024, in acet sens organizandu-se 8 (opt) sedinte de licitatie, saptamanal.
Prima vanzare a proprietatii imobiliare apartinand RADEF Romaniafilm RA se va organiza in
data de 03.07.2024, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare.
In cazul in care proprietatea imobiliara nu se va vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte
7 (sapte) licitatii, saptamanal, in fiecare zi de miercuri, la aceeasi ora si in aceleasi conditii, in
urmatoarele zile: 10.07.2024, 17.07.2024, 24.07.2024, 31.07.2024, 07.08.2024, 14.08.2024 si
21.08.2024.
In situatia in care proprietatea imobiliara nu se va valorifica dupa epuizarea celor 8 (opt)
sedinte de licitatie, se va convoca adunarea creditorilor in vederea stabilirii unei noi strategii de
valorificare a acesteia.
Locul de desfasurare a licitatiilor este la sediul administratorului judiciar TANASA SI ASOCIATII
SPRL din Bucuresti, Sector 3, B-dul Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, unde se vor depune documentele
de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei ora 12.00.
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul administratorului judiciar.
Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA, iar taxa de participare la licitatie este
de 100 lei. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel. 021.320.14.84 / 85 si prin e-mail office@tanasasiasociatii.ro.
Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra proprietatii imobiliare descrise mai sus sa
anunte in scris administratorul judiciar pana la data licitatiei.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE
Pot participa la licitatie toate persoanele fizice sau juridice care depun pana in preziua licitatiei,
ora 12.00, la sediul administratorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:
-cerere de inscriere la licitatie ;
-dovada existentei persoanei juridice/fizice (copie CUI / buletin sau carte de identitate),
precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
-certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului ;
-imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
-dovada achitarii c/val caietului de sarcini;
-dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului
pentru care se inscrie la licitatie.
-declaratie pe propria raspundere a administratorului ca societatea nu se afla in reorganizare
judiciara sau faliment.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Sector 3, Bdul Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, tel. 021.320.14.84 / 85, office@tanasasiasociatii.ro sau la sediul
debitoarei situat in Bucuresti, Sector 1, Sos. Straulesti nr.3-5, tel./fax : 021.310.50.36, e-mail:
secretariat@romaniafilm.ro.
TANASA SI ASOCIATII SPRL
Administrator judiciar al
R.A.D.E.F. Romaniafilm R.A.
Constantin Tanas


Descarca Documentul – Publicatie de vanzare Hol Forum Bacau

Share

Comenteaza

Spune-ti parerea